Visie & Beleidsplein

TT circuit

economische effectmeting 2010

ZKA Consultants & Planners (2010). TT circuit: economische effectmeting 2010. Breda: ZKA Consultants & Planners.

In 1996 en in 2003 (peiljaar 2000) is de economische betekenis van het TT circuit vastgesteld. Anno 2010 is inzicht in deze betekenis opnieuw gewenst. Aan ZKA Consultants & Planners is gevraagd deze studie uit te voeren. Primair doel van de studie is inzicht geven in de economische betekenis (bestedingen en werkgelegenheid) van het TT circuit. Tevens is ingegaan op economische effecten van het gebied rondom het TT circuit. De volgende vragen worden beantwoord in deze studie: 

  • Wat is de omvang van het gebruik (aantal en type bezoekers) van het TT circuit?;
  • Welke bestedingspatronen (zowel op het circuit als in de regio) hebben de verschillende type bezoekers van het TT circuit?;
  • Wat is het gebruik (overnachtingen en bezoekersaantallen) van het toeristisch aanbod in Assen als gevolg van activiteiten, bezoeken et cetera op het TT circuit?;
  • Wat is de economische betekenis – uitgedrukt in bestedingen en werkgelegenheid – van het TT circuit?;
  • Wat zijn de effecten van het circuit op de omgeving (bijv. imago Assen, bekendheid provincie, aantrekken investeringen/bedrijvigheid etc.)?

Uitgever(s): ZKA Consultants & Planners,

Download(s)

TT circuit : economische effectmeting 2010

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

ZKA Consultants & Planners

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

economie
effectmeting
motorsporten
sportevenementen
sportinfrastructuur