Visie & Beleidsplein

Sport als middel bij het voorkomen van sociaal ongewenst gedrag bij jongeren

Brouwhuis, M. (2016). Sport als middel bij het voorkomen van sociaal ongewenst gedrag bij jongeren. Utrecht: Universiteit Utrecht.

In Nederland zetten organisaties sport in als middel bij preventieve interventies om sociaal ongewenst gedrag (SOG) bij jongeren te voorkomen. Tot op heden is in de literatuur echter geen eenduidig bewijs te vinden voor het verband tussen sport en SOG. Dat er wel een verband is, kan mogelijk verklaard worden vanuit de sociale bindingstheorie van Hirschi (1969). Hierin wordt aangenomen dat jongeren die meer binding met de maatschappij ervaren, minder SOG vertonen. De huidige studie onderzoekt in hoeverre binding met de maatschappij van invloed is op het verband tussen sport en SOG. In het huidige onderzoek wordt binding met de maatschappij onderverdeeld in: gehechtheid met ouders, gehechtheid met vrienden, schoolprestaties, schoolplezier, scholier en leraar band, spijbelen en zelfvertrouwen. De bevindingen wijzen erop dat beleid op SOG en de bijbehorende preventieve interventies zich beter kunnen richten op het versterken van de binding die jongeren ervaren met de maatschappij dan op sport. 

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Sport als middel bij het voorkomen van sociaal ongewenst gedrag bij jongeren

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Michelle Brouwhuis

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gedrag
jeugd
jongeren
ledenbinding
scripties
sociale cohesie
sport (algemeen)