Visie & Beleidsplein

Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen

managementsamenvatting

Steeland, P., Scheerder, J., Broucke, L. Vanden, Claes, E., Hoekman, R.H.A., & Poel, H. van der (2017). Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen: managementsamenvatting. Leuven: KU Leuven.

Dit document bevat de managementsamenvatting van de studie ‘Naar een Globaal Sportinfrastructuurplan in Vlaanderen’. Deze studie omvat een methodiek om bovenlokaliteit te bepalen, een behoefteanalyse en een advies met betrekking tot een strategische visie inzake sportinfrastructuur, waarbij beleidsaanbevelingen worden aangereikt. De Beleidsnota Sport (2014-2019) van de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters stelt immers de opmaak van een globaal sportinfrastructuurplan voorop. Dit infrastructuurplan moet de basis vormen voor een strategisch sportinfrastructuurbeleid in Vlaanderen, en dit op lokaal en bovenlokaal niveau, inclusief topsport. De focus van de voorliggende opdracht ligt op het bovenlokale niveau en op topsport. Desalniettemin komen er ook elementen omtrent sportinfrastructuur op het lokale niveau aan bod. Dit plan vormt het kader voor gerichte investeringen op lange termijn. In deze managementsamenvatting staan de auteurs kort stil bij het plan van aanpak (de gehanteerde methodiek) en worden de belangrijkste resultaten uit alle fases van het onderzoek besproken. Er is ook een Kaartenboek over- en ondervertegenwoordiging beschikbaar.

Uitgever(s): KU Leuven, wes research & strategy,

Download(s)

Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen : managementsamenvatting

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Pascal Steeland
Jeroen Scheerder
Lien Vanden Broucke
Elien Claes
Remco Hoekman
Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
sportbeleid
sportinfrastructuur
topsportbeleid