Visie & Beleidsplein

Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen

onderzoek naar behoeften inzake sportinfrastructuur, ontwikkelen van een strategische visie en aanreiken van beleidsaanbevelingen

Steeland, P., Scheerder, J., Broucke, L. Vanden, Claes, E., Hoekman, R.H.A., & Poel, H. van der (2017). Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen: onderzoek naar behoeften inzake sportinfrastructuur, ontwikkelen van een strategische visie en aanreiken van beleidsaanbevelingen. Leuven: Ku Leuven.

Dit document omvat de resultaten van de studie ‘Globaal sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen’. Deze studie omvat een methodiek om bovenlokaliteit te bepalen, een behoefteanalyse en een strategische visie. De Beleidsnota Sport (2014-2019) van de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters stelt de opmaak van een globaal sportinfrastructuurplan voorop. Dit infrastructuurplan moet de basis vormen voor een strategisch sportinfrastructuurbeleid in Vlaanderen, en dit op lokaal en bovenlokaal niveau, inclusief topsport. De focus van de voorliggende opdracht ligt op het bovenlokale niveau en op topsport. Dit plan vormt het kader voor gerichte investeringen op lange termijn. Bij deze publicatie horen ook de Managementsamenvatting en het Kaartenboek over- en ondervertegenwoordiging.

Uitgever(s): Ku Leuven, wes research & strategy,

Download(s)

Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen : onderzoek naar behoeften inzake sportinfrastructuur, ontwikkelen van een strategische visie en aanreiken van beleidsaanbevelingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Pascal Steeland
Jeroen Scheerder
Lien Vanden Broucke
Elien Claes
Remco Hoekman
Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportbeleid
sportinfrastructuur
topsportbeleid