Visie & Beleidsplein

Eindevaluatie Babyfit! en Peuterfit! Bennekom

Brussel-Visser, F.N. van (2017). Eindevaluatie Babyfit! en Peuterfit! Bennekom. Ede: Kenniscentrum Sport.

Procesevaluatie van project BabyFit! & PeuterFit!. Dit project, wat gebaseerd is op Beweegkriebels en Peuterpret (Uit Menukaart Kinderen sportief op gewicht), sluit door de combinatie van zorg, welzijn en sport goed bij aan bij de lokale problematiek. Vanuit PeuterFit! worden per kind individuele SMART doelen opgesteld op basis van de hulpvraag, bijvoorbeeld: verlagen van de BMI; hogere score op de motorische ontwikkelingstest BSID3. Ook kunnen er doelstellingen geformuleerd worden met betrekking tot (op)voeding.

Het doel van de procesevaluatie is te weten komen wat goed gaat bij de uitvoering (denk aan samenwerking tussen andere partijen, maar ook het bereik van de interventie) en wat tegenvalt of niet gelukt is. Er is een procesevaluatie uitgevoerd die kwalitatief in kaart brengt hoe het implementatieproces van het project BabyFit! & PeuterFit! verloopt en welke lessen eruit geleerd kunnen worden.

De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: Wat zijn de succes- en faalfactoren in de uitvoering en implementatie van het project BabyFit! & PeuterFit!?

Er is een hoop bereikt met de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht in Bennekom. De meerwaarde zit vooral in het breed inzetten van Beweegkriebels (trainen pedagogisch medewerkers en sportaanbieders), de tevredenheid van ouders over de bereikte resultaten en de opgezette samenwerking tussen alle professionals, met name tussen zorgpartijen en sport- en beweegaanbieders. De werving voor Babyfit! en Peuterfit! is de belangrijkste uitdaging.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Eindevaluatie Babyfit! en Peuterfit! Bennekom

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Femke van Brussel-Visser

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

baby's
evaluatie
interventies
peuters
projecten