Visie & Beleidsplein

Verbreed jongerenwerk

hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid

Clarijs, R. (2017). Verbreed jongerenwerk: hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Met ingang van 2015 zijn alle jeugdtaken onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gekomen. Vóór 2015 hadden gemeenten niet of nauwelijks te maken met de opdrachten rondom jeugdbeleid zoals het familiegroepsplan, ambulante jeugdhulp, preventieve taken van de jeugdgezondheidszorg, jeugd-geestelijke gezondheidszorg, pleegzorg, residentiële jeugdhulp, jeugd met een beperking en JeugdzorgPlus.

Het is voor de lokale overheid gewenst stil te staan bij de kansen en mogelijkheden die zich beleidsmatig voordoen in het jeugddomein. Een inadequaat lokaal jeugdbeleid leidt namelijk uiteindelijk tot hogere kosten voor de gemeenschap.

Over de kwaliteit van het huidige lokaal jeugdbeleid is het een en ander te zeggen. Daar gaat deze publicatie over.

Uitgever(s): Uitgeverij SWP,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

René Clarijs

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
jeugdbeleid
jongerenwerk