Visie & Beleidsplein

Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen

Hoogendoorn, M., & Hollander, E.L. de (2016). Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bepaalde groepen mensen in Nederland bewegen en sporten minder vaak. Dit zijn vooral mensen met een lage opleiding en/of laag inkomen, met een migratieachtergrond, ouderen, chronisch zieken, en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Stimulansen om meer in beweging te komen zijn onder meer aanmoediging en ondersteuning vanuit de directe omgeving (naasten en begeleiders), een goede trainer, en een op maat gemaakt aanbod waar de doelgroep van op de hoogte is. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Belemmeringen voor deze doelgroepen zijn onder andere een laag inkomen, culturele opvattingen over sport en bewegen, een gebrek aan ervaring met sporten, en gezondheidsklachten of beperkingen. Vooral mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen zijn vaak afhankelijk van anderen om te kunnen bewegen of naar de activiteit te kunnen gaan. Ook bleken de doelgroepen vaak niet op de hoogte te zijn van het beschikbare aanbod.

Toegankelijke faciliteiten en goede trainers, die met (kleine) aanpassingen ervoor kunnen zorgen dat het aanbod aansluit bij de doelgroep, zijn belangrijk om het aanbod op maat te maken. Zo kan bewegen voor ouderen aantrekkelijker worden gemaakt door het sociale aspect ervan te benadrukken in plaats van het sportieve. Ook is het belangrijk dat er een verbindende partij is, bijvoorbeeld een buurtsportcoach, om de samenwerking tussen partijen rondom de doelgroep zoals de gezondheidszorg, school, sociale wijkteams en sportaanbieders te versterken en het aanbod bij hen kenbaar te maken.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Om te stimuleren dat mensen meer bewegen wilde de Directie Sport weten welke belemmeringen en drijfveren mensen hierbij ervaren. Hiervoor is literatuuronderzoek gedaan en zijn experts geraadpleegd.

Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),

Download(s)

Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen

Download PDF

Supplement Rapport: Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Martina Hoogendoorn
Ellen de Hollander

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
doelgroepen
effectieve interventies
interventies
mensen met een beperking
mensen met een chronische ziekte
mensen met een lichamelijke beperking
mensen met een verstandelijke beperking
minderheidsgroepen
motivatie
ouderen
sociaal-economische positie
sportaanbod