Visie & Beleidsplein

Pedagogisch klimaat op sportverenigingen

explorerend onderzoek naar de visie van bestuurders en trainers/coaches op een pedagogisch klimaat

Vries, A.E. de (2016). Pedagogisch klimaat op sportverenigingen: explorerend onderzoek naar de visie van bestuurders en trainers/coaches op een pedagogisch klimaat. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Als gevolg van bijvoorbeeld een scheldende coach langs de lijn of beleid waarin geen aandacht is besteed aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind, komen de positieve gevolgen die sport met zich mee kan brengen steeds minder voor. Op de vereniging bestaat vaak een groot gat tussen bestuurders en trainers/coaches. De bestuurders zijn niet op de hoogte van de opvoedingstaken van de trainers/coaches en de trainers/coaches niet van het opgestelde beleid door de bestuurders. Het is vanuit de theorieën betreffende de pedagogische civil society belangrijk dat er samengewerkt wordt. In dit onderzoek is daarom gekeken naar de betekenisgeving van bestuurders en trainers/coaches op het gebied van een pedagogisch klimaat. Er zijn open interviews gehouden met tien bestuurders en tien trainers/coaches van vier sportverenigingen. De resultaten van deze interviews zijn kwalitatief geanalyseerd. Het bleek dat de trainers/coaches relatief meer kennis hebben van de ontwikkelingsbehoeften van het kind. Het bleek echter ook dat de trainers/coaches weinig kennis hebben van het beleid op de sportvereniging betreffende een pedagogisch klimaat en dat er niet in elk beleid aandacht is voor dit aspect. Een implicatie van dit onderzoek is om een wij-gevoel te creëren op de sportvereniging waarin betrokkenen zich samen verantwoordelijk voelen voor het bereiken van de ontwikkelingsbehoeften van de sportende kinderen.  

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Pedagogisch klimaat op sportverenigingen : explorerend onderzoek naar de visie van bestuurders en trainers/coaches op een pedagogisch klimaat

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annemieke de Vries

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
besturen
opvoeding
pedagogiek
scripties
sportverenigingen
trainers