Visie & Beleidsplein

Iedereen kan meedoen: sport- en beweegvisie gemeente Westerwolde 2018-2022

(2016). Iedereen kan meedoen: sport- en beweegvisie gemeente Westerwolde 2018-2022. Gemeente Vlagwedde.

In deze sport- en beweegvisie van gemeente Westerwolde is uiteengezet wat de gemeente Westerwolde in de periode 2018-2022 wil bereiken en doen op het gebied van sport en bewegen. Per speerpunt zijn kaders en daaraan gekoppelde acties opgesteld die richting geven aan de visie op een deelgebied.

De speerpunten zijn:

  • Organisatie: de rol van de gemeente Westerwolde rondom sport, bewegen en een gezonde leefstijl
  • Sport- en beweegstimulering
  • Maatschappelijke waarde van sport en bewegen
  • Sportverenigingen
  • Sportaccommodaties en bewegen in de openbare ruimte

Uitgever(s): Gemeente Vlagwedde, Gemeente Bellingwedde, Cittaslow,

Download(s)

Iedereen kan meedoen: sport- en beweegvisie gemeente Westerwolde 2018-2022

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid
visiedocumenten