Visie & Beleidsplein

Sportvisie gemeente Ermelo

sporten, bewegen en spelen: heel Ermelo beweegt! 2016-2020

(2016). Sportvisie gemeente Ermelo: sporten, bewegen en spelen: heel Ermelo beweegt! 2016-2020. Ermelo: Gemeente Ermelo.

In deze Sportvisie laat gemeente Ermelo zien welke thema’s in de komende jaren extra aandacht verdienen. Dit is een Sportvisie vóór en door Ermelo. Samen met bewoners kijkt de gemeente naar kansrijke initiatieven, die een bijdrage kunnen gaan leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid en meedoen.

Uitgever(s): Gemeente Ermelo,

Download(s)

Sportvisie gemeente Ermelo : sporten, bewegen en spelen: heel Ermelo beweegt! 2016-2020

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid
visiedocumenten