Visie & Beleidsplein

Samen sporten in Baarn

nota sport- en beweegbeleid gemeente Baarn 2017-2020

Gemeente Baarn (2016). Samen sporten in Baarn: nota sport- en beweegbeleid gemeente Baarn 2017-2020. Baarn: Gemeente Baarn.

De twee centrale doelen uit het sportbeleid 2005-2016 zijn gehandhaafd voor de jaren 2017-2026. De centrale doelen waren toen:

  1. bevorderen sportdeelname van de jeugd en 55-plussers;
  2. per gebruikstype sportaccommodatie een exploitatiestichting waarbij de exploitatie zo veel mogelijk in handen is van de gebruikers zelf.

De hieraan toe te voegen doelstellingen voor 2017-2026 zijn:

  • wegnemen van de drempels van te weinig geld voor sporten en te weinig tijd voor vrijwilligerswerk;
  • sportdeelname bevorderen van jongeren 12-17 jaar en nieuwkomers;
  • meer zekerheid geven aan exploitanten van sportaccommodaties;
  • meer systematisch de sportaccommodaties financieren.

Uitgever(s): Gemeente Baarn,

Download(s)

Samen sporten in Baarn

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Baarn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid