Visie & Beleidsplein

Verenigingsmonitor

jaarbericht 2016

Kalmthout, J. van, & Ginneken, Z.J.M.S. van (2017). Verenigingsmonitor: jaarbericht 2016. Utrecht: Mulier Instituut.

Deze rapportage beschrijft de stand van zaken bij de sportverenigingen in 2016. Het Jaarbericht 2016 is de eerste in een reeks van Jaarberichten waarin jaarlijks de belangrijkste uitkomsten uit de Verenigingsmonitor gepresenteerd worden. Op deze manier worden de belangrijkste ontwikkelingen bij verenigingen gevolgd en inzichtelijk gemaakt, deels gebaseerd op de verschillende kengetallen en indicatoren voor het sportverenigingsleven. Een kwart van de Nederlandse sportverenigingen is vitaal. Deze verenigingen hebben hun eigen organisatie op orde, zorgen voor regulier sportaanbod en vervullen daarnaast een bredere maatschappelijke functie. Deze verenigingen zijn de natuurlijke samenwerkingspartners in de sport voor gemeenten en andere maatschappelijke partijen die in het sociaal domein actief zijn. Het segment krachtige verenigingen is het grootst (44%). Deze verenigingen zijn prima in staat om hun sportaanbod voor nu en in de toekomst te organiseren, maar zijn niet of nauwelijks breder maatschappelijk georiënteerd. Bij dit segment liggen kansen om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en daarmee de vitaliteit van deze verenigingen te versterken.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Verenigingsmonitor : jaarbericht 2016

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janine van Kalmthout
Zoë van Ginneken

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

monitors
sportverenigingen
vitale sportaanbieders