Visie & Beleidsplein

Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Maastricht

de plannen en de resultaten

(2016). Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Maastricht: de plannen en de resultaten. Maastricht: RekenKamer Maastricht.

De Rekenkamer Maastricht heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het sportaccommodatiebeleid en het tarievenbeleid van de gemeente Maastricht over de periode 2008-2016.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er weliswaar enkele aansprekende resultaten zijn geboekt, zoals de sportparken Geusselt en West en de oprichting van de uitvoeringsorganisatie Maastricht Sport in 2011, maar dat het gemeentebestuur in het sportaccommodatiedossier niet voortvarend heeft geopereerd. Het beleid is hierdoor op belangrijke onderdelen gestagneerd.

In het onderzoek is ook gekeken naar het tarievenbeleid. In de Sportnota uit 2013 wordt een eerlijker en eenvoudiger tariefstructuur aangekondigd. De rekenkamer stelt vast dat, ondanks herhaalde aankondigingen en beloftes, in december 2016 nog geen tarievennota is verschenen.

De rekenkamer concludeert dat toen de uitvoeringsplanning niet werd gehaald, het college het beleid uit 2008 niet heeft bijgesteld met nieuwe (financiële) kaders, en de raad daarover ook niet duidelijk heeft geïnformeerd. De lange doorlooptijd en onduidelijkheden zijn ten koste gegaan van het draagvlak bij verenigingen, maar ook ten koste van de realisatie van de financiële doelstellingen. De gemeenteraad heeft onvoldoende actie ondernomen om de voortgang van het beleid te controleren, en heeft vooral op ad-hoc basis, en vaak als resultaat van geluiden uit het veld, aandacht gehad voor het sportaccommodatiebeleid.

De rekenkamer beveelt de raad aan om het college van B en W te vragen om het sportaccommodatiebeleid te actualiseren en duidelijk aan te geven wat er tot nu toe wel en niet is gedaan, en vooral wat er voor de komende jaren op de agenda staat. Daarbij hoort ook duidelijkheid over de voorwaarden die nodig zijn om deze doelstellingen te realiseren, de financiële kaders en vooral een strakke planning.

Uitgever(s): RekenKamer Maastricht,

Download(s)

Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Maastricht : de plannen en de resultaten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsevaluatie
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportaccommodaties
sportbeleid