Visie & Beleidsplein

De relatie tussen de Triathlonbond en haar lid verenigingen

een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen de Triathlonbond en haar lid verenigingen

hoe reageren lid verenigingen op de sturing vanuit de Triathlonbond en wat voor invloed heeft dit op de relatie tussen de lid verenigingen en de Triathlonbond?

Kleijkamp, R.C. (2016). De relatie tussen de Triathlonbond en haar lid verenigingen: een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen de Triathlonbond en haar lid verenigingen, hoe reageren lid verenigingen op de sturing vanuit de Triathlonbond en wat voor invloed heeft dit op de relatie tussen de lid verenigingen en de Triathlonbond?. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De vraag die in deze scriptie centraal staat luidt: hoe reageren lid verenigingen op de sturing vanuit de Triatlonbond en wat voor invloed heeft dit op de relatie tussen de lid verenigingen en de Triathlonbond? Om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop bondsmedewerkers en verenigingsbestuurders betekenis geven aan hun sociale omgeving en hoe ze zich op basis daarvan gedragen, is in dit onderzoek gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. De data is verzameld door middel van semigestructureerde interviews met 4 medewerkers van de Triathlonbond en 12 bestuurders van triathlonverenigingen. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de Triathlonbond haar lid verenigingen aanstuurt op ledenwerving en het vermarkten van de sport. De lid verenigingen reageren verschillend op deze sturing. Sommige verenigingen conformeren zich aan de sturing van de Triathlonbond, waar andere zich niet conformeren. De Triathlonbond zet duidelijk in op de 'sterke' verenigingen die ambitieus zijn, proactief en meegaan met de sturing van de Triathlonbond. Doordat de Triathlonbond weer positief reageert op de lid verenigingen die de sturing vanuit de Triathlonbond internaliseren, ontstaat er een vicieuze cirkel. Hierdoor worden de 'sterke' verenigingen nog sterker. De minder 'sterke' verenigingen krijgen minder aandacht. In dit onderzoek worden verder aanbevelingen gedaan voor beleidsmakers om de sport toekomstbestendig te maken.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

De relatie tussen de Triathlonbond en haar lid verenigingen : een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen de Triathlonbond en haar lid verenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Roel Kleijkamp

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

scripties
sportbeleid
sportbonden
sportmanagement
sportverenigingen
triatlon