Visie & Beleidsplein

De 'harde' weg naar een legitieme ledenorganisatie

een onderzoek naar de legitimiteit van de Judo Bond Nederland en haar relatie met de achterban

Turenhout, M.J.A. (2016). De 'harde' weg naar een legitieme ledenorganisatie: een onderzoek naar de legitimiteit van de Judo Bond Nederland en haar relatie met de achterban. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De diversiteit van aangesloten judoclubs bij de Judo Bond Nederland (JBN) is groot. Bij een deel van deze clubs zijn niet alle judoka’s lid van de bond. Hierdoor blijft het aantal grijze leden van de judobond onverminderd hoog. Dit zijn leden die wel lid zijn van een judoclub, maar geen lid zijn van de JBN. Dit is mogelijk doordat de bond naast het clublidmaatschap, ook een individueel lidmaatschap kent. De bond durft op haar beurt geen maatregelen te nemen tegen dit verzuim, en weet een groot aantal judoka’s en clubs niet te binden aan haar organisatie. Dit onderzoek probeert meer inzicht te krijgen in de (afhankelijkheids)relatie tussen de JBN en de aangesloten judoclubs. Aan de hand van de theoretische concepten ‘legitimiteit’ en ‘institutionele logica’s’ wordt de onderlinge relatie bestudeerd. De Resource Dependence Theory van Pfeffer en Salancik (2003) hangt als theoretische lens boven het onderzoek en bekijkt zowel de wederzijdse afhankelijkheid, als de essentiële middelen die beide partijen in hun bezit hebben. 

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

De 'harde' weg naar een legitieme ledenorganisatie : een onderzoek naar de legitimiteit van de Judo Bond Nederland en haar relatie met de achterban

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mark Turenhout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

judo
leden
ledenbinding
scripties
sportbonden
sportverenigingen