Visie & Beleidsplein

Gezonde leefomgeving, gezonde mensen

Staatsen, B., Alphen, T. van, Houweling, D.A., Ree, J. van der, & Kruize, H. (2016). Gezonde leefomgeving, gezonde mensen. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Op verzoek van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt in dit briefrapport beknopt beschreven wat bekend is over de relatie tussen fysieke leefomgeving en gezondheid. Dit rapport is bedoeld als input voor het werk aan de Nationale Omgevingsagenda (NOA) en Nationale Omgevingsvisie NOVI) in het kader van de nieuwe Omgevingswet (OW). De volgende vragen komen aan de orde: hoe grijpt de leefomgeving in op de gezondheid en wat is de bijdrage van de gezondheidssector en gezondheidsbeleid aan de omgevingskwaliteit? De auteurs gaan in op een aantal relevante ontwikkelingen in (het gebruik van) de leefomgeving en (volks)gezondheid en de daaruit voortvloeiende beleidsopgaven. Vervolgens beschrijven ze de verbindingen tussen omgevingskwaliteit, determinanten voor gezondheid en aangrijpingspunten voor beleid. De verbanden tussen omgevingsbeleid en gezondheidsbeleid worden toegelicht en bekeken is waar synergie mogelijk is en er kansen liggen. Ook komen praktijkvoorbeelden aan de orde en worden er aanbevelingen gegeven.

Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),

Download(s)

Gezonde leefomgeving, gezonde mensen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

B. Staatsen
Th. van Alphen
Dirkje Houweling
J. van der Ree
Hanneke Kruize

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
gezondheidsbeleid
goede voorbeelden
groene ruimte
leefomgeving
volksgezondheid