Visie & Beleidsplein

Vaste grond

theorie en theoriegebruik in maatschappelijke activering

Lub, V. (2017). Vaste grond: theorie en theoriegebruik in maatschappelijke activering. Rotterdam: Movisie.

Deze publicatie probeert een betere theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van het sociaal werk te geven. Vasco Lub onderzoekt welke theorieën worden gebruikt bij de onderbouwing van interventies die vaak worden toegepast bij maatschappelijke activering. De inventarisatie maakt duidelijk dat er geen tekort is aan theorieën. Wel blijven bruikbare theorieën onbenut en wordt er overwegend gebruik gemaakt van structuralistische theorie, dat wil zeggen: het individu wordt bepaald door de omgeving. Dit staat in contrast met beleidssturing richting participatiesamenleving en levert in de onderbouwing van de aanpakken vaak een spanning op. Lub analyseert de toepassing van theorieën bij de onderbouwing van sociaal werk. Dit blijkt in de praktijk een pittige klus. Theorieën zijn niet altijd duidelijk geformuleerd of worden in de interventies los geïnterpreteerd. Toch zijn er goede voorbeelden waar theorie het sociaal werk van ‘vaste grond’ voorziet. De publicatie eindigt met aanbevelingen.

Uitgever(s): Movisie,

Download(s)

Vaste grond : theorie en theoriegebruik in maatschappelijke activering

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vasco Lub

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

interventies
sociaal-cultureel werk
sociale activering
sociale interventies
theorieën