Visie & Beleidsplein

Bijlage sport en bewegen voor maatschappelijke impact - een inventarisatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Directie Sport (2016). Bijlage sport en bewegen voor maatschappelijke impact - een inventarisatie. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In het algemeen overleg Sport met de Tweede Kamer op 30 juni jl. werd de vraag gesteld of de verschillende ministeries en gemeenten wel voldoende in beeld hebben hoe sport en bewegen maatschappelijk benut kunnen worden. De minister van VWS heeft daarop toegezegd een poging te doen deze inzet te inventariseren. Deze inventarisatie heeft in de afgelopen periode vorm gekregen in de vorm van de mindmap ’Maatschappelijke Impact Sport & Bewegen’. De voorliggende notitie bevat een toelichting op deze mindmap en is tot stand gekomen op basis van bijdragen van en gesprekken met verschillende sport- en kennisorganisaties en gesprekken met beleidsmedewerkers van verschillende departementen.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Download(s)

Bijlage sport en bewegen voor maatschappelijke impact - een inventarisatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Directie Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

krachtsporten
maatschappelijke effecten