Visie & Beleidsplein

Sportvisie Lochem beweegt!

gemeentelijk kader sport- en beweegbeleid 2014-2018

(2013). Sportvisie Lochem beweegt!: gemeentelijk kader sport- en beweegbeleid 2014-2018. Lochem: Gemeente Lochem.

Deze notitie start met een uitwerking van trends en ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen (hoofdstuk 2), waarna de vertaalslag is gemaakt naar het nieuwe gemeentelijke kader sport en bewegen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is het vervolgproces, om van kaderstelling te komen tot uitvoering van beleid, beschreven. In bijlage I zijn modellen voor gemeentelijk sportbeleid opgenomen welke door de Vereniging Sport en Gemeente worden gehanteerd en waaruit blijkt welke variant het meest aansluit bij het door ons gestelde kader. Ditzelfde is ook gedaan met betrekking tot onze regierol die we met dit kader nastreven, in bijlage II is een overzicht opgenomen van stijlen van regie. Bijlage III geeft de integrale relatie weer tussen sport, bewegen en onze gemeentelijke doelen en ambities op andere beleidsterreinen. Bijlage IV biedt inzicht in de sport- en beweegparticipatie van onze inwoners. Tenslotte is in bijlage V informatie opgenomen over de wijze waarop we uitvoering geven aan de regeling Combinatiefuncties.

Uitgever(s): Gemeente Lochem,

Download(s)

Sportvisie Lochem beweegt!

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
sportbeleid