Visie & Beleidsplein

Activerende leefstijlinterventies Amsterdam 2015-2016

evaluatierapport januari 2017

Oosterveer, T., & Schönenberger, M. (2017). Activerende leefstijlinterventies Amsterdam 2015-2016: evaluatierapport januari 2017. Amsterdam: GGD Amsterdam.

In de Amsterdamse stadsdelen Noord, Oost en Nieuw-West zijn rond januari 2016 drie pilots gestart, waarbij buurtsportcoaches en beweegcoaches (welke hierna gezamenlijk ‘BSC’ worden genoemd), ingezet worden om kwetsbare Amsterdammers te begeleiden naar duurzame deelname aan beweegactiviteiten, en in sommige gevallen naar vrijwilligerswerk. Waar het voor mensen uit zorg- en welzijnsorganisaties al eerder mogelijk was om mensen te verwijzen naar een BSC in delen van Amsterdam, is het sinds deze pilots ook mogelijk voor klantmanagers van Werk, Participatie en Inkomen (WPI), van de gemeente Amsterdam, om hun cliënten structureel door te verwijzen. Hiermee wordt de lijn zorg-sport omgezet naar de lijn participeren-bewegen. Aan de hand van monitorgegevens en 33 interviews (met BSC, verwijzers, aanbieders en deelnemers), in de 3 stadsdelen, evalueren de onderzoekers het verloop van deze pilots en identificeren ze factoren die het succes van de drie projecten beïnvloeden. Deze evaluatie laat zien dat de inzet van BSC in verschillende stadsdelen van Amsterdam een succesvolle interventie is. Het belangrijkste doel, namelijk 60% van de deelnemende kwetsbare Amsterdammers duurzaam aan een beweegactiviteit deel te laten nemen, wordt bereikt. Daarnaast is de nieuwe samenwerking tussen WPI en de BSC zeer gewenst en zorgt voor een structurele doorverwijzing van deelnemers die de ondersteuning van een BSC goed kunnen gebruiken. Langetermijn resultaten moeten de bevindingen nog bevestigen, maar op basis van deze tussenevaluatie concluderen de onderzoekers dat de pilots volgens verwachting werken en succesvol zijn.

Uitgever(s): GGD Amsterdam,

Download(s)

Activerende leefstijlinterventies Amsterdam 2015-2016

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tim Oosterveer
Michaela Schönenberger

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

burgerparticipatie
buurtsportcoaches
interventies
volwassenen