Visie & Beleidsplein

Samenwerking sport & sociaal domein in Houten

een inventarisatie van kansen en knelpunten

Elling, A., & Brandsema, A. (2017). Samenwerking sport & sociaal domein in Houten: een inventarisatie van kansen en knelpunten. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Houten wil de samenwerking tussen de sportsector en het sociaal domein in Houten versterken. Het Mulier Instituut is gevraagd om een inventarisatie uit te voeren van de mogelijkheden van de Houtense sportaanbieders (vooral verenigingen) om ‘nieuwe’ verbindingen aan te gaan met welzijnsinstellingen, zorginstellingen, onderwijs en werkgelegenheidsinitiatieven. De volgende onderzoeksvragen stonden centraal:

  • Welke voorwaarden zijn van belang voor het slagen van samenwerking tussen de sport en het sociaal domein? En in hoeverre voldoet de lokale situatie in Houten aan deze voorwaarden?
  • Welke mogelijkheden zien sportverenigingen en (potentiële) partners uit het sociaal domein in de gemeente Houten voor samenwerking?
  • Welke samenwerkingsvormen tussen sportverenigingen en het sociaal domein zijn de komende jaren kansrijk in de gemeente Houten?

De antwoorden op deze vragen werden opgehaald door middel van:

  • een beknopte literatuurstudie en deskresearch naar ‘good practices’ en werkende principes;
  • een bevraging van sportaanbieders en organisaties uit het sociaal domein naar ervaren/verwachte kansen, mogelijkheden en belemmeringen;
  • een interactieve bijeenkomst met betrokken partijen. 

In deze rapportage worden de bevindingen vanuit de verschillende deelstudies samengevat en worden de drie onderzoeksvragen beantwoord.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Samenwerking sport & sociaal domein in Houten : een inventarisatie van kansen en knelpunten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Agnes Elling
Anouk Brandsema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

maatschappelijke effecten
samenwerking
sociaal beleid
sportaanbod
sportverenigingen
vitale sportaanbieders
zorg en welzijn