Visie & Beleidsplein

De exploitatie van sportaccommodaties in de omzetbelasting

verruiming van de sportvrijstelling

Waaijer, M. (2016). De exploitatie van sportaccommodaties in de omzetbelasting: verruiming van de sportvrijstelling. Tilburg: Tilburg University.

De volgende probleemstelling staat in deze scriptie centraal: wanneer is het toepassen van het verlaagde tarief dat geldt voor ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’ door een instelling die een sportaccommodatie exploiteert in strijd met het Europese recht en wat zijn de fiscale gevolgen van een mogelijke verruiming van de sportvrijstelling? Het laten gelden van het verlaagde tarief voor het geven van training, instructie en begeleiding lijkt in overeenstemming te zijn met het Europese recht. Het is onzeker of dat ook geldt voor het toepassen van het verlaagde tarief op de terbeschikkingstelling van roerend goederen. Er bestaat op sommige punten nog onzekerheid over de uitwerking en de gevolgen van de verruiming van de sportvrijstelling. Zeker is in ieder geval dat de verruiming doorgevoerd gaat worden, aangezien de huidige sportvrijstelling in strijd is met het Europese recht. 

Uitgever(s): Tilburg University,

Download(s)

De exploitatie van sportaccommodaties in de omzetbelasting : verruiming van de sportvrijstelling

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maaike Waaijer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europese regelgeving
belastingen
exploitatie
rechten en plichten
scripties
sportaccommodaties
wet- en regelgeving