Visie & Beleidsplein

Studie over de bijdrage van sport aan de regionale ontwikkeling via de structuurfondsen

praktische richtsnoeren voor de ontwikkeling van projecten ter bevordering van sport en lichaamsbeweging in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen)

European Commission (2016). Studie over de bijdrage van sport aan de regionale ontwikkeling via de structuurfondsen: praktische richtsnoeren voor de ontwikkeling van projecten ter bevordering van sport en lichaamsbeweging in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). European Commission.

In dit specifieke document met praktische richtsnoeren ligt de nadruk evenwel op het verkrijgen van ondersteuning voor projecten op basis van sport en lichaamsbeweging die erop gericht zijn economische en sociale effecten te sorteren via de Europese structuur- en investeringsfondsen. Het spitst zich daarom toe op sportprojecten die worden ondersteund door:

  • het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO),
  • het Europees Sociaal Fonds (ESF),
  • het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo),
  • het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Uitgever(s): European Commission,

Download(s)

Studie over de bijdrage van sport aan de regionale ontwikkeling via de structuurfondsen : praktische richtsnoeren voor de ontwikkeling van projecten ter bevordering van sport en lichaamsbeweging in het kader van de Europese structuur- en investeringsfonds

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

European Commission

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europese Unie
fondsen
internationaal
projecten