Visie & Beleidsplein

Sportnota gemeente Groningen 1989

Gemeente Groningen (1989). Sportnota gemeente Groningen 1989. Groningen: Gemeente Groningen.

Sportnota van de gemeente Groningen van het jaar 1989.

Uitgever(s): Gemeente Groningen,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Groningen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid