Visie & Beleidsplein

Ruimte voor binnensport in Haarlem

Hoekman, R., & Schadenberg, B. (2017). Ruimte voor binnensport in Haarlem. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Haarlem wil in de eerste helft van 2017 beschikken over inzicht in de behoefte aan gemeentelijke binnensportaccommodaties, voor nu en in de toekomst, met het oog op de op te stellen Binnensportvisie 2018-2028. Deze rapportage brengt het huidige landschap van binnensportaccommodaties in de gemeente Haarlem in beeld. De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld ter beantwoording van de kennisbehoefte van de gemeente Haarlem:

  1. Wat is het huidige aanbod van binnensportruimte in Haarlem, en in welke mate zijn de sporthallen, sportzalen en gymzalen geschikt voor bewegingsonderwijs en sportgebruik?
  2. a. Wat is de huidige en toekomstige (2020 en 2028) normatieve behoefte aan binnensportruimte (per gemeente en per stadsdeel) en hoe verhoudt dit zich tot het huidige aanbod?
    b. Hoe is de huidige bezetting van de binnensportruimtes, en hoe verhoudt zich dit tot de beantwoording van onderzoeksvraag 2a?
  3. Wat is de huidige en toekomstige optimale ruimtelijke configuratie van binnensportaccommodaties, gekeken vanuit het bewegingsonderwijs en sportgebruik?

Vanuit het (georganiseerd) binnensporten heeft de gemeente Haarlem behoefte aan meer grotere sportruimtes (sportzalen of –hallen). Het ontbreken van sportzalen verhoogt de druk op de sporthallen, waardoor de sporthallen overbezet raken.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor binnensport in Haarlem

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Björn Schadenberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
beleid
gemeentelijk beleid
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
sporthallen
sportinfrastructuur
toekomst