Visie & Beleidsplein

Sport in beweging

sport- en beweegbeleid 2017-2020

(2017). Sport in beweging: sport- en beweegbeleid 2017-2020. Súdwest-Fryslân: Gemeente Súdwest-Fryslân.

De speerpunten aanjagen, faciliteren, flexibiliseren en preventie vormen de basis voor het nieuwe sport- en beweegbeleid. Aanjagen omdat mensen, verenigingen en organisaties vaak een duwtje in de rug nodig hebben om op gang te komen of aan elkaar gekoppeld moeten worden om iets van de grond te krijgen. Faciliteren omdat we als gemeente een dienstverlenende organisatie zijn die de belangen van de inwoner dient. Flexibiliseren omdat we gemakkelijk willen kunnen inspringen op maatschappelijke ontwikkelingen. En preventie, omdat sport en bewegen als middel kan worden ingezet om de gezondheid te bevorderen en problemen te voorkomen.

Sporten en bewegen zijn belangrijk in onze samenleving. En dat is logisch. Sporten is leuk en draagt bij aan ontmoetingen tussen mensen, integratie, betrokkenheid, ontwikkeling van inwoners en gezond oud worden.

Niet alleen de samenleving maar ook wij, als gemeentelijke organisatie zijn constant in beweging. We kunnen de toekomst niet voorspellen en de dagelijkse praktijk zit vol verrassingen. Waar het om draait is hoe we hier op inspelen. Vanuit de trends en ontwikkelingen en onze visie op sport en bewegen hebben we 5 beleidslijnen uitgezet welke voor ons belangrijk zijn de komende jaren. Deze lijnen werken we samen met ‘partners’ in onze gemeente uit. Van die uitwerkingen maken we per jaar een uitvoeringsprogramma. 

De vijf beleidslijnen:

  • Sporten en bewegen in de omgeving
  • Sportaccommodaties
  • Beweegplezier in het onderwijs
  • Iedereen in beweging
  • Talent en topsport

Uitgever(s): Gemeente Súdwest-Fryslân,

Download(s)

Sport- en beweegbeleid 2017-2020, Súdwest-Fryslân  

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid