Visie & Beleidsplein

De Omgevingswet in relatie tot een succesvolle implementatie van het thema gezondheid, sport en bewegen in Amsterdam

Eelman, M. (2017). De Omgevingswet in relatie tot een succesvolle implementatie van het thema gezondheid, sport en bewegen in Amsterdam.

Een gezonde en leefbare wijk wordt een essentieel onderdeel van de omgevingsvisie, een product van de nieuwe Omgevingswet, die 26 wetten overneemt in relatie tot gebiedsontwikkeling waarin ook bewegen en sport een prominente plek krijgen. De gemeente Amsterdam vindt sport essentieel voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van mensen, in het bijzonder voor kinderen. Om dit te bewerkstelligen speelt de inrichting van de fysieke leefomgeving een essentiële rol en door vroegtijdig in te spelen op de nieuwe wetgeving, kan de gemeente Amsterdam haar ambities omschreven in de sportvisie 2025 verwezenlijken?

Uitgever(s): Gemeente Amsterdam,

Download(s)

De Omgevingswet in relatie tot een succesvolle implementatie van het thema gezondheid, sport en bewegen in Amsterdam

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Matthew Eelman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegvriendelijke omgeving
leefomgeving
omgevingswet
openbare ruimte
wet- en regelgeving