Visie & Beleidsplein

Handreiking publiek-publieke samenwerking en het aanbestedingsrecht

(2015). Handreiking publiek-publieke samenwerking en het aanbestedingsrecht. Den Haag: Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Veel gemeenten werken steeds meer met andere overheden samen. Met andere gemeenten in de regio, maar bijvoorbeeld ook met andere (decentrale) overheden. Bij het vormgeven van deze samenwerkingen moet rekening worden gehouden met een aantal aspecten, zoals organisatorische, financiële en juridische aspecten.
Voor een beter begrip van deze aspecten heeft de VNG in het kader van Slim samenwerken meerdere handreikingen opgesteld. Gemeenten zijn zo beter in staat hun samenwerking vorm te geven. Elke handreiking kent een eigen invalshoek:

  • Intergemeentelijke samenwerking toegepast belicht de toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  • Grip op samenwerken geeft een overzicht van de meest voorkomende juridische en organisatorische vormen van samenwerking. Daarnaast worden de mogelijkheden toegelicht om (meer) grip en sturing op samenwerking te krijgen;
  • Juridisch sterker door samenwerken biedt bouwstenen voor het maken van keuzes over de samenwerking op het terrein van juridische zaken en de mogelijke samenwerkingsvormen.

De invalshoek van de onderhavige handreiking is de toepassing van het (Europese) aanbestedingsrecht.

Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten,

Download(s)

HANDREIKING Publiek-publieke samenwerking en het aanbestedingsrecht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.