Visie & Beleidsplein

Spelen, sporten en bewegen in Woerden

visie en doelen 2015-2024

(2015). Spelen, sporten en bewegen in Woerden: visie en doelen 2015-2024. Woerden: Gemeente Woerden.

In het nieuwe collegeprogramma staat de inwoner centraal. Het college wil inwoners aanspreken op hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Dat leidt tot onderstaande visie: Alle inwoners kunnen ongeacht hun leeftijd, beperkingen en (financiële) achtergrond spelen, sporten en bewegen in de gemeente Woerden.

Deze visie wordt vastgesteld voor een periode van 10 jaar (2015 – 2024). Daarbij staat steeds het actief spelen, sporten en bewegen centraal. De doelen die voortvloeien uit deze visie en die beïnvloed worden door een aantal trends en ontwikkelingen, worden vastgesteld voor een periode van 5 jaar (2015 – 2020).

Uitgever(s): Gemeente Woerden,

Download(s)

Spelen, Sporten en Bewegen in Woerden, Visie en Doelen 2015-2024

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid
visiedocumenten