Visie & Beleidsplein

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2015

managementrapportage

Daalder, N. (2016). Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2015: managementrapportage. Den Haag: ZonMw.

In deze rapportage zijn de resultaten van de Sportimpuls Jilib aanvraagronde 2015 besproken. Er is gekeken naar de aanvraagprocedure en vervolgens ingezoomd op de resultaten van de gehonoreerde projecten. In 2015 zijn er 120 subsidieaanvragen voor de Sportimpuls Jilib ingediend. Dit is een forse toename ten opzichte van 2014. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn een toegenomen bekendheid van de Sportimpuls Jilib en grotere toekenningskansen dan de reguliere Sportimpuls. Van alle aanvragen konden er uiteindelijk 50 worden gehonoreerd. In Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland zijn de meeste projecten gehonoreerd. In de provincies Flevoland en Friesland zijn geen projecten toegekend. Ten opzichte van het aantal inwoners is Groningen een uitschieter in positieve zin.

Uitgever(s): ZonMw,

Download(s)

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2015 : managementrapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nathalie Daalder

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd
sport en bewegen in de buurt
sportimpuls
sportimpuls jeugd in lage inkomensbuurten (jilib)