Visie & Beleidsplein

Vreemde eend in eigen bijt; hybriditeit als meerwaarde of beperking binnen een sportaccommodatie?

een kwalitatief onderzoek naar de verenigbaarheid van de profit doelstellingen van een marktpartij en de non-profit doelstellingen van een civil society organisatie

Oosterhuis, P. (2016). Vreemde eend in eigen bijt; hybriditeit als meerwaarde of beperking binnen een sportaccommodatie?: een kwalitatief onderzoek naar de verenigbaarheid van de profit doelstellingen van een marktpartij en de non-profit doelstellingen van een civil society organisatie. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Een hybride sportaccommodatie kenmerkt zich door de aanwezigheid van meerdere organisaties op één sportaccommodatie. Een voorbeeld hiervan is golfaccommodatie de Haverleij waar zowel een commerciële exploitant, BurgGolf B.V., en een golfvereniging, Golfclub BurgGolf Haverleij (GCBH) aanwezig zijn. Dit onderzoek richtte zich dan ook, door middel van een kwalitatief onderzoek, op hoe de organisatorische hybriditeit tussen beide organisaties doorwerkt in de samenwerking tussen BurgGolf en GCBH. Hierbij ligt de focus op waar de samenwerking tussen BurgGolf en GCBH naar voren komt, welke organisatorische doelstellingen beide partijen hebben en welke betekenis de betrokken actoren op de Haverleij geven aan de organisatorische hybriditeit. De centrale vraagstelling binnen het onderzoek was dan ook als volgt: hoe werkt hybriditeit door in de samenwerking tussen BurgGolf en GCBH op sportaccommodatie de Haverleij en welke beleidsconsequenties heeft dit voor BurgGolf? Uit de resultaten kwam naar voren dat de organisatorische hybriditeit op de Haverleij naar zich manifesteert in drie gebieden (regels, ruimte en rollen) en leidt tot botsingen tussen BurgGolf en GCBH. Belangrijke bevinding hierin is dat, vanuit de commerciële gedachte van BurgGolf, iedereen welkom is op de Haverleij. Maar waar het principe ‘iedereen is welkom’ voor BurgGolf belangrijk is, bestaat GCBH voort op basis van exclusiviteit.  

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Vreemde eend in eigen bijt; hybriditeit als meerwaarde of beperking binnen een sportaccommodatie?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Peter Oosterhuis

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

commerciële activiteiten
scripties
sportaccommodaties
sportbeleid
sportmanagement
sportverenigingen