Visie & Beleidsplein

Programma ‘Sport en Bewegen in Buurt’

stimulans voor lokaal sportaanbod

Bahnerth, R (2015, maart). Programma ‘Sport en Bewegen in Buurt’: stimulans voor lokaal sportaanbod. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 4-5)

Eind januari verschenen er rapporten over de voortgang van twee grote impulsen op het gebied van sport en bewegen in Nederland: het rapport over de ‘Voorstudie Effectmeting Buurtsportcoaches 2014’ en de ‘Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014’. Beide rapporten geven een goed beeld van hoe het ervoor staat met de invulling en de effecten van buurtsportcoaches (en combinatiefunctionarissen) en over de voortgang van de Sportimpuls. Het zal niet verbazen, dat beide nauw met elkaar verweven zijn. 

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Bahnerth Programma 'sport en bewegen in buurt' KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remon Bahnerth

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
sport (algemeen)
sport en bewegen in de buurt
sportaanbod