Visie & Beleidsplein

‘Uren LO in het VO’

hoe om te gaan met deze beleidslijn van de onderwijsinspectie?

Steenaart, J, & Klaassen, C (2015, maart). ‘Uren LO in het VO’: hoe om te gaan met deze beleidslijn van de onderwijsinspectie?. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 42-43)

Er is de laatste tijd veel gesproken over het aantal lesuren lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. De lessentabel VO is in 2006 vervallen, maar voor het vak lichamelijke opvoeding is een uitzondering gemaakt. Bij veel scholen heerst echter onduidelijkheid wat dit nu precies betekent. In de notitie ‘Hoeveel uren lichamelijke opvoeding moeten worden gegeven op scholen voor voortgezet onderwijs?

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Steenaart Uren LO in het VO KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jorieke Steenaart
Cees Klaassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Inspectie van het Onderwijs
beleidsnota's
kwaliteit
lesuren