Visie & Beleidsplein

Route 67: een weg met obstakels en een vroegtijdige afslag?

een mixed method onderzoek naar individuele-, werk- en organisatiekenmerken die gerelateerd zijn aan het werkvermogen , de invulling van deze factoren in de praktijk en de wensen en ideeën voor toekomstig ouderenbeleid om de haalbaarheid van de verhoogde pensioenleeftijd te vergroten voor docenten lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs

Brons, S. (2016). Route 67: een weg met obstakels en een vroegtijdige afslag?: een mixed method onderzoek naar individuele-, werk- en organisatiekenmerken die gerelateerd zijn aan het werkvermogen , de invulling van deze factoren in de praktijk en de wensen en ideeën voor toekomstig ouderenbeleid om de haalbaarheid van de verhoogde pensioenleeftijd te vergroten voor docenten lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Het werkvermogen wordt gedefinieerd als het fysiek en mentaal in staat zijn om aan de taakeisen te kunnen voldoen. Volgens verschillende onderzoeken neemt het werkvermogen af met de leeftijd en is het werkvermogen een voorspeller van vroegtijdige uittreding en ziekteverzuim. Het is dus van belang dat het werkvermogen op pijl blijft. De doelstelling van het huidige onderzoek is om te onderzoeken in hoeverre fysieke werkbelasting en werkdruk gerelateerd zijn aan het werkvermogen, deze relaties worden gemodereerd door steun van de leidinggevende en het toepassen van SOC-strategieën en in hoeverre het werkvermogen gerelateerd is aan bevlogenheid. Dit wordt onderzocht middels een kwantitatief onderzoek. Daarnaast wordt er onderzocht op welke manier deze factoren invulling krijgen in de praktijk van docenten lichamelijk opvoeding in het voortgezet onderwijs. En tot slot welke wensen en ideeën er zijn vanuit de oudere docenten lichamelijke opvoeding gericht op een eventueel ouderenbeleid, om zo de haalbaarheid van de verhoogde pensioenleeftijd te vergroten. Dit wordt onderzocht middels een kwalitatief onderzoek.   

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Route 67: een weg met obstakels en een vroegtijdige afslag?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sanne Brons

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
bewegingsonderwijs
leraar lichamelijke opvoeding
scripties
ziekteverzuim