Visie & Beleidsplein

Handreiking gezonde gemeente

gezonde leefomgeving

(2017). Handreiking gezonde gemeente: gezonde leefomgeving. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Een gezonde leefomgeving is een omgeving waar inwoners zich prettig voelen, die uitnodigt tot gezond gedrag en zo min mogelijk negatieve invloed heeft op de gezondheid. De nieuwe Omgevingswet biedt kansen om een gezonde leefomgeving in de gemeente te bevorderen, maar dat is nog niet overal vanzelfsprekend. Daarom is een gezonde fysieke en sociale leefomgeving een van de thema’s in de Handreiking Gezonde Gemeente, die helpt bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van gemeentelijk gezondheidsbeleid. In deze samenvatting van het thema ‘Gezonde Leefomgeving’ leest u welke rol gemeenten samen met partnerorganisaties op dit gebied kunnen spelen. De volledige handreiking vindt u op www.loketgezondleven.nl.

Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), RIVM Centrum Gezond Leven,

Download(s)

Handreiking gezonde gemeente : gezonde leefomgeving

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
gezondheid
gezondheidsbeleid
leefomgeving
openbare ruimte