Visie & Beleidsplein

Woensdrecht beweegt: sportplan gemeente Woensdrecht 2017-2020

(2017). Woensdrecht beweegt: sportplan gemeente Woensdrecht 2017-2020. Woensdrecht: Gemeente Woensdrecht.

Dit Sportplan geeft antwoord op de volgende vragen die terugkomen in de betreffende hoofdstukken:

  • Waar gaat dit Sportplan over? (1. Aanleiding en onderwerp)
  • Wat zijn de kaders en waar staan we nu? (2. Kaders / uitgangssituatie)
  • Wat is onze visie? (3. Visie)
  • Wat willen we bereiken en hoe gaan we dit bereiken? (4. Beleid en actieprogramma)

In hoofdstuk 1 staat de aanleiding en het onderwerp van het sportplan.

In hoofdstuk 2 staan de provinciale, regionale en lokale kaders en uitgangsituatie op het gebied van sport met een verwijzing naar de Bijlage 3 met uitgebreide toelichting. Hieronder vallen ook de reeds bestaande beleidsthema’s ‘sportaccommodatie’ en ‘sportfinanciering’. 

In hoofdstuk 3 staat de visie op sport in Woensdrecht. Met als titel ‘Woensdrecht beweegt’ worden sport en beweging ingezet als middelen voor ontplooiing, saamhorigheid en leefbaarheid. Samen met de sportorganisaties zorgen we voor sport en bewegen. Sporten en bewegen doen we samen.

In hoofdstuk 4 staat het beleid met de doelstellingen, de organisatie en rolverdeling, de beleidsthema’s ‘breedtesport’ (voor de jeugd, ouderen en mensen met een beperking), ‘talentontwikkeling en topsport’ (met focus op de wielersport) en bijbehorende acties. Vanuit dit beleid wordt verwezen naar het ‘Fiets- en wielerplan Woensdrecht 2017-2020’. In dit plan zijn het beleid en de acties op het gebied van de wielersport onder het thema ‘sport en welzijn’ verder uitgewerkt.

De doelstellingen bestaan uit: 1. Stimuleren sportdeelname, 2. Activeren samenwerking en 3. ondersteunen sportorganisaties.

Uitgever(s): Gemeente Woensdrecht,

Download(s)

Woensdrecht beweegt: sportplan gemeente Woensdrecht 2017-2020

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid