Visie & Beleidsplein

De staat van de gemeenten 2017

Waart, F. van de (2017). De staat van de gemeenten 2017. Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Waar staan gemeenten als het de decentralisaties in het sociaal domein of energietransitie aangaat? En hoe zit het met dienstverlening, personeelsbeleid en financiën? In dit boek worden alle feiten, cijfers, trends en ontwikkelingen in gemeenteland verzameld en toegelicht. Het wordt steeds belangrijker om te beschikken over actuele en specifieke data. Dit boek bevat grafieken, landkaarten en tabellen, vergezeld van korte toelichtingen. De publicatie biedt gemeenten extra houvast bij de ontwikkeling van hun lokale en regionale beleid. Maar het is niet alleen ‘meten is weten’. De cijfers krijgen ook betekenis, waardoor de opgaven van gemeenten helder worden, inclusief de randvoorwaarden voor een succesvolle gemeentelijke aanpak.

Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Download(s)

De staat van de gemeenten 2017

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frans van de Waart

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
jaarboeken
statistische gegevens