Visie & Beleidsplein

Gezond groen in en om de stad

Gezondheidsraad (2017). Gezond groen in en om de stad. Den Haag: Gezondheidsraad.

Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia zijn de mogelijkheden hiervoor in en om de steden echter achtergebleven bij de vraag van een groeiende bevolking. Een bevolking die bovendien vergrijst, en die daardoor meer tijd heeft om buiten te verpozen. De Gezondheidsraad beveelt in dit advies aan om de mogelijkheden voor 'groene recreatie' in de stedelijke omgeving uit te breiden. Daarbij wordt 'groen' opgevat als natuur in brede zin, watercomponenten inbegrepen. De gezondheid van de Nederlandse bevolking is gediend met uitbreiding van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in de natuur in en om de steden. De Omgevingswet biedt gemeenten de gelegenheid om deze uitbreiding te verwerken in visies en plannen voor een gezonde, duurzame, klimaatbestendige en waterveilige stad.

Uitgever(s): Gezondheidsraad,

Download(s)

Gezond groen in en om de stad

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gezondheidsraad

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

groene ruimte
recreatieve voorzieningen
ruimtelijke ordening
steden
stedenbeleid
vrijetijdsbesteding