Visie & Beleidsplein

Onderwijs in bewegen

basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school

Stegeman, H., Brouwer, B., & Mooij, C. (2011). Onderwijs in bewegen: basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

In dit boek komen een aantal basisthema's naar voren die betrekking hebben op het bewegingsonderwijs en sport op school. Thema's, zoals: uitgangspunten en doelstellingen, context van het onderwijs, de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van onderwijs. Het boek is bestemd voor studenten aan en afgestudeerden van lerarenopleidingen voor lichamelijke opvoeding en Pabo's.

Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Harry Stegeman
Berend Brouwer
Chris Mooij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
onderwijs
onderwijsgevenden