Visie & Beleidsplein

Alleen jij bepaalt wie je bent

tips voor sporttrainers en begeleiders jongeren

Avric, B., Steekelenburg, I. van, Achahchah, J., & Peeters, B. (2017). Alleen jij bepaalt wie je bent: tips voor sporttrainers en begeleiders jongeren. Utrecht: Movisie.

Vorming van identiteit is een belangrijke pijler voor jongeren in de levensfase van 12-18 jaar. Het is van belang om hier aandacht voor te hebben binnen de sportvereniging. Veel jongeren met migratieachtergrond worstelen met hun (duale) identiteiten binnen de Nederlandse samenleving. Zij groeien op in een wereld van verandering en verschil, en moeten manieren vinden om daarmee om te gaan. Het belangrijkste aspect hierbij is zelfacceptatie.

Dit e-book is bedoeld voor trainers binnen het 'Alleen jij Bepaalt'-programma die thema’s rondom identiteit aan de orde willen stellen. Voor degenen die de training hebben gevolgd, maar ook voor andere sporttrainers die met het thema aan de slag willen. Het e-book is opgebouwd aan de hand van zes thema’s die zijn verdeeld over vier inhoudelijke modules. Na het doorlopen van dit e-book ben je als trainer toegerust met achtergrondinformatie, methodieken en tools om het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de jongeren te vergroten.

Uitgever(s): Movisie,

Download(s)

Alleen jij bepaalt : tips voor sporttrainers en begeleiders jongeren

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bora Avric
Inge van Steekelenburg
Jamila Achahchah
Bo Peeters

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdtrainers
jongeren
methoden
nieuwe Nederlanders
sportverenigingen
trainers
zelfbeeld