Visie & Beleidsplein

Over grenzen in de sport

de rol van de politie in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport in samenwerking met relevante partners

Wijk, A. van, Hardeman, M., Scholten, L., & Olfers, M. (2017). Over grenzen in de sport: de rol van de politie in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport in samenwerking met relevante partners. Apeldoorn: Politie & Wetenschap.

De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat, is als volgt geformuleerd: Hoe kunnen de politie en haar partners de bestrijding en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de sport verbeteren?

De deelvragen die zijn opgesteld om de hoofdvraag te beantwoorden luiden als volgt:

  1. Met welke vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag krijgen sportverenigingen en -bonden, NOC*NSF en de politie te maken, en wat zijn de kenmerken en achtergronden van de slachtoffers en beschuldigden?
  2. Wat is het beleid van de sportverenigingen en bij NOC*NSF aangesloten bonden als het gaat om het melden van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de bonden of NOC*NSF enerzijds en bij de politie anderzijds en hoe wordt daarmee in de praktijk omgegaan?
  3. Wat zijn de belemmerende factoren voor slachtoffers en sportverenigingen als het gaat om het melden van incidenten bij de politie en voor de politie wat betreft het terugkoppelen naar sportverenigingen en bij NOC*NSF aangesloten bonden?
  4. In hoeverre worden gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag gemeld bij de politie en/of bij derden en in hoeverre koppelt de politie signalen van of meldingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag terug naar de sportverenigingen?
  5. Waar ligt de grens tussen onwenselijk maar niet-strafbaar seksueel grensoverschrijdend gedrag en strafbaar seksueel grensoverschrijdend gedrag als het gaat om een tuchtrechtelijke en/of strafrechtelijke interventie?
  6. Hoe worden de gemelde incidenten behandeld en afgedaan in het tuchten strafrecht, wat is hierbij de optimale verhouding en hoe worden de slachtoffers begeleid bij een tucht- of strafrechtelijke afdoening?
  7. Op welke wijze kan de totale keten worden geoptimaliseerd wat betreft het melden en afdoen van incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag richting de politie en het Openbaar Ministerie en wat is de gewenste bijdrage van betrokken partners?

Uitgever(s): Politie & Wetenschap, Bureau Beke, Vrije Universiteit Amsterdam,

Download(s)

Over grenzen in de sport : de rol van de politie in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport in samenwerking met relevante partners

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anton van Wijk
Manon Hardeman
Lieselot Scholten
Marjan Olfers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

politie
seksueel grensoverschrijdend gedrag
sportverenigingen