Visie & Beleidsplein

Sportief in beweging

Almeers sportbeleid 2017-2020

(2017). Sportief in beweging: Almeers sportbeleid 2017-2020. Almere: Gemeente Almere.

Deze nota schetst de volgende ambities en accenten:

Ambitie:

  • Iedere Almeerder sportief in beweging
  • Groei van het percentage Almeerders dat wekelijks sport.

 

Nieuwe accenten

  • Benadrukken van de positieve impact van sport en bewegen op de maatschappij en de inwoners van de stad.
  • Inzetten van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen op een andere manier, zodat hun inzet beter aansluit bij de behoeften en actuele situatie in de stad. De buurtsportcoaches worden hierbij de spin in het web in de wijk als het gaat om sport en bewegen, terwijl de combinatiefunctionarissen zich richten op een cluster van sporten en de betrokken sportaanbieders. Hierbij staan de behoefte in de wijk en de vraag van inwoners centraal.
  • Met verenigingen en andere sportaanbieders werken aan hun toekomstbestendigheid en hun plek binnen het speelveld.
  • Sterk maken voor een openbare ruimte en sportaccommodaties die toegankelijk zijn voor iedereen en stimuleren en uitdagen tot sporten en bewegen.
  • Talent centraal stellen en werken vanuit het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) aan de ontwikkeling en herkenning van beweegtalent.
  • Benoemen van vier takken van sport die specifiek bij Almere passen tot focussporten en geven deze sporten extra aandacht.

Uitgever(s): Gemeente Almere,

Download(s)

Sportief in beweging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid