Visie & Beleidsplein

Promoting healthy behaviours among children living in disadvantaged neighbourhoods

development and evaluation of a social marketing intervention: the ‘water campaign’

Kruitwagen-Van de Gaar, V.M.J. (2017). Promoting healthy behaviours among children living in disadvantaged neighbourhoods: development and evaluation of a social marketing intervention: the ‘water campaign’. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.

In dit proefschrift staat de 'Water Campagne' interventie beschreven. Een interventie ontwikkeld met behulp van Sociale Marketing en Intervention Mapping, waarbij de integratie van sterkte punten van beide methoden wellicht de effectiviteit en duurzaamheid van de daaruit voortvloeiende interventie heeft medebepaald. De 'Water Campagne' bleek een positief effect te hebben op het verminderen van de inname van zoete dranken van het kind. Toekomstige studies kunnen zich richten op mogelijke mechanismen die deze effecten kunnen verduidelijken, op lange termijn effecten op (over)gewicht en op de effectiviteit binnen verschillende (etnische) subgroepen.

In drie opeenvolgende onderdelen werden de volgende onderzoeksvragen bestudeerd:

Voor deel I: Het beoordelen van eet- en drinkgewoonten van kinderen

1) Hoe goed is de mate van overeenstemming tussen wat kinderen zelf rapporteren over hun eet- en drinkgewoonten vergeleken met wat hun ouders rapporteren en vergeleken met wat geobserveerd is? (hoofdstuk 2)

Voor deel II: Determinanten van gezond gedrag bij kinderen

2) Welke determinanten worden in verband gebracht met gezond gedrag bij kinderen? (hoofdstukken 3 & 4)

3) Welke voedingsstijlen en opvoedingsstijlen hangen samen met gezond gedrag bij kinderen? (hoofdstuk 5)

Voor Deel III: Ontwikkeling en evaluatie van interventies die gezond gedrag bij kinderen bevorderen

4) Welke interventies gericht op het verbeteren van gezond gedrag van sociaal achtergestelde kinderen in Europa zijn effectief? (hoofdstuk 6)

5) Hoe kan Sociale Marketing worden gebruikt in interventie ontwikkeling gericht op het bevorderen van gezond gedrag bij kinderen? (hoofdstuk 7)

6) Hoe effectief is het 'Water Campagne' na een jaar in het verminderen van zoete dranken bij kinderen? (hoofdstuk 8).

Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam,

Download(s)

Promoting healthy behaviours among children living in disadvantaged neighbourhoods : development and evaluation of a social marketing intervention: the ‘water campaign’

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vivian Kruitwagen-Van de Gaar

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Jongeren Op Gezond Gewicht (project)
armoede
gedragsverandering
interventies
kinderen
overgewicht