Visie & Beleidsplein

Krachtige & solide bouwstenen voor uw verkiezingsprogramma

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) (2017). Krachtige & solide bouwstenen voor uw verkiezingsprogramma. Den Haag: Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het merendeel van de politieke partijen gaat dit jaar aan de slag om verkiezingsprogramma’s samen te stellen. Zo ook voor sport en bewegen. Vereniging Sport en Gemeenten presenteert u bouwstenen voor lokaal sportbeleid.

Deze bouwstenen haken aan op actuele trends en ontwikkelingen en bieden houvast bij het uiteindelijk bepalen van collegeprogramma’s. De bouwstenen zijn tot stand gekomen met medewerking van vele personen en organisaties actief binnen en voor de lokale sport.

Deze bouwstenen bieden u aanknopingspunten voor eigen lokaal beleid en zijn naar eigen inzicht en politieke voorkeur te gebruiken.

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG),

Download(s)

Krachtige & solide bouwstenen voor uw verkiezingsprogramma

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid
verkiezingen