Visie & Beleidsplein

Verenigingsmonitor Zandvoort 2017

de huidige stand van zaken van sportverenigingen in Zandvoort

Slot-Heijs, J.J., Brandsema, A., & Kalmthout, J. van (2017). Verenigingsmonitor Zandvoort 2017: de huidige stand van zaken van sportverenigingen in Zandvoort. Utrecht: Mulier Instituut.

De verenigingsmonitor 2017 geeft inzicht in de stand van zaken bij sportverenigingen in de gemeente Zandvoort. In de verenigingsmonitor Zandvoort wordt gekeken naar de vitaliteit van de sportverenigingen en de relatie tussen sport en de toeristische sector in Zandvoort. Voor de gemeente Zandvoort is het waardevol om inzicht te krijgen in hoeverre verenigingen actief zijn in de toeristische sector of de intentie hebben om zich op toeristen te richten. De monitor vormt een van de instrumenten om het sportbeleid, en met name het ondersteuningsbeleid, te onderbouwen en versterken. De verkregen resultaten uit de vragenlijst zijn geanalyseerd en in dit tabellenrapport gepresenteerd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Verenigingsmonitor Zandvoort 2017 : de huidige stand van zaken van sportverenigingen in Zandvoort

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jorien Slot-Heijs
Anouk Brandsema
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

monitors
sportverenigingen
toerisme