Visie & Beleidsplein

Visie op sport & bewegen in Borne

(2017). Visie op sport & bewegen in Borne. Borne: Gemeente Borne.

Toekomstvisie sport en bewegen van de gemeente Borne.

De visie van “Sport & Bewegen in Borne” is als volgt:

Een leven lang sport en bewegen voor alle inwoners van Borne en daarmee een gezonde leefstijl, ontmoeting, verbinding en participatie stimuleren.

Aan deze visie zijn de volgende ambities gekoppeld:

  • Zowel breedtesport als prestatiesport voor iedere inwoner mogelijk maken, door het faciliteren van voldoende en kwalitatief goede en betaalbare accommodaties.
  • Het aanbieden van sportstimuleringsprojecten, zodat iedere inwoner de mogelijkheid krijgt om te kunnen sporten en participeren.
  • Het versterken van de vitaliteit van de vereniging en vereniging ondersteunen die hun maatschappelijke rol oppakken in samenwerking met het onderwijs, welzijnsinstellingen en wijkverenigingen.
  • Het bewust maken van inwoners van het belang van een gezonde en actieve leefstijl en het scheppen van randvoorwaarden met gezondheidspartners om dit mogelijk te maken.
  • Het bevorderen van een veilig sportklimaat en de maatschappelijke rol van verenigingen zichtbaar maken door samenwerking tussen gemeente, (sport) verenigingen en bonden.
  • Het inzetten van sport als (preventie) middel om doelstellingen t.a.v. gezondheid, zorg, leefstijl en leefbaarheid te realiseren.

De visie op sport wordt benaderd vanuit 3 invalshoeken; sport, leefstijl & zorg en maatschappij.

In het plan worden de ambities nader toegelicht, achtergrond informatie gegeven en wordt er gekeken naar een aantal uitvoeringsprojecten.

Uitgever(s): Gemeente Borne,

Download(s)

Visie op sport & bewegen in Borne

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid
visiedocumenten