Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Veldhoven 2017-2030

een vraag-aanbodanalyse van binnen- en buitensportvoorzieningen in 2017, 2025 en 2030

Wezenberg-Hoenderkamp, K., & Hoekman, R. (2017). Ruimte voor sport in Veldhoven 2017-2030: een vraag-aanbodanalyse van binnen- en buitensportvoorzieningen in 2017, 2025 en 2030. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Veldhoven stelt een nieuwe accommodatienota op voor de buiten- en binnensportvoorzieningen. Voor deze nota wil de gemeente Veldhoven beschikken over inzicht in de behoefte aan gemeentelijke sportaccommodaties voor nu en in de toekomst (2030). Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige benodigde capaciteit aan buiten- en binnensportvoorzieningen in beeld in de gemeente Veldhoven in 2017, 2025 en 2030. De onderzoekers maken in het onderzoek inzichtelijk wat de huidige vraag is naar gemeentelijke buitensportvoorzieningen voor voetbal, hockey, korfbal, tennis, atletiek en honk- en softbal en binnensportvoorzieningen (sporthallen, sportzalen en gymzalen). Door confrontatie met het aanwezige aanbod wordt duidelijk of, en in welke mate, in Veldhoven tekorten dan wel overschotten bestaan bij een of meer typen voorzieningen. Op basis van te voorziene demografische ontwikkelingen richting 2025 en 2030, ontwikkelingen in de landelijke sportdeelname en ledenontwikkelingen bij de verenigingen, wordt bepaald of en in welke mate de vraag naar voorzieningen verandert en wat daarvan de implicaties zijn voor de verhouding met het bestaande aanbod. De sportvoorzieningen in de gemeente Veldhoven zijn in kwantitatieve zin goed op orde. De aandachtspunten voor de komende jaren zijn voor de buitensport met name de huidige capaciteit bij voetbalvereniging UNA, mogelijke ledengroei bij voetbalverenigingen Marvilde en UNA met als gevolg een toenemende veldbehoefte, ontwikkelingen in ledentallen bij hockeyvereniging BASKO (groei) en korfbalvereniging BIO (daling). Voor de binnensportaccommodaties ligt de uitdaging vooral in het zoeken naar mogelijkheden om de bezetting te verhogen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Veldhoven 2017-2030 : een vraag-aanbodanalyse van binnen- en buitensportvoorzieningen in 2017, 2025 en 2030

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karin Wezenberg-Hoenderkamp
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
gemeentelijk beleid
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
sporthallen
sportinfrastructuur
toekomst