Visie & Beleidsplein

Hillegom samen sportief in beweging

sport- en beweegnota Hillegom 2017 – 2020

(2017). Hillegom samen sportief in beweging: sport- en beweegnota Hillegom 2017 – 2020. Hillegom: Gemeente Hillegom.

Sport- en beweegnota 2017 – 2020 van gemeente Hillegom.

In deze nota wordt uitgegaan van wat sport en beweging, ieder vanuit haar eigen dynamiek, kan betekenen voor Hillegom. En hoe sport en bewegen breder maatschappelijk bijdragen aan en verbonden worden met de verschillende (beleids)thema’s binnen Hillegom. Dat reikt verder dan alleen het gezondheidsbeleid. Het raakt ook aan de Wmo, Jeugdzorg, Armoede, Werk & Inkomen en andere zaken die zich binnen het sociaal domein afspelen.

Uitgever(s): Gemeente Hillegom,

Download(s)

Hillegom samen sportief in beweging : sport- en beweegnota Hillegom 2017 – 2020

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid