Visie & Beleidsplein

Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2016

Kalmthout, J. van, & Brandsema, A. (2017). Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2016. Utrecht: Mulier Instituut.

De verenigingsmonitor 2016 is de vierde meting om de ontwikkelingen bij de Eindhovense sportverenigingen te monitoren. Met de resultaten uit de verenigingsmonitor beoogt de gemeente meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van vitaliteit van de Eindhovense sportverenigingen. Naast de organisatiekracht van sportverenigingen, wil de gemeente inzicht krijgen in de bredere maatschappelijke functie van sportverenigingen. Sportverenigingen zijn met het organiseren van hun reguliere sportaanbod al van maatschappelijke betekenis. Maar de maatschappelijke functie kan verder gaan dan alleen dit sportaanbod. Dit wordt met de index maatschappelijke functie in beeld gebracht. De verenigingsmonitor betreft daarom onderwerpen als alcoholbeleid (handhaving en preventie), gezondheid (gezonde sportkantine), aandacht voor emancipatie (allochtonen, mensen met een handicap), verbreding van het sportaanbod, sportaanbod voor verschillende doelgroepen en normen en waarden. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2016

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janine van Kalmthout
Anouk Brandsema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
monitors
sportbeleid
sportverenigingen
vitale sportaanbieders