Visie & Beleidsplein

Sportbond en sportvereniging: een meervoudige relatie

een kwalitatief onderzoek naar de samenwerking tussen sportbonden en sportverenigingen

Melis, B. (2017). Sportbond en sportvereniging: een meervoudige relatie: een kwalitatief onderzoek naar de samenwerking tussen sportbonden en sportverenigingen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De volgende onderzoeksvraag staat in deze scriptie centraal: welke betekenissen geven de Atletiekunie en lidverenigingen aan de onderlinge samenwerking bij beleidsuitvoering? De casus Athletics Champs is als voorbeeld genomen van samenwerking tussen de Atletiekunie en atletiekverenigingen. Sinds 2011 werkt de Atletiekunie aan een nieuwe opzet voor pupillenwedstrijden. Het doel is om de aantrekkelijkheid van de pupillenatletiek te vergroten. Dit project heeft de naam Athletics Champs meegekregen. Door middel van een zevental semigestructureerde solo- en duo-interviews met de Atletiekunie en de lidverenigingen is inzicht verkregen in de betekenissen die medewerkers en bestuurders geven aan de onderlinge relatie en samenwerking. Voorafgaand aan de interviews heeft de onderzoeker geobserveerd bij een regionaal overleg van lidverenigingen over pupillencompetitie. Omdat sprake is van een meervoudige relatie tussen de Atletiekunie en lidverenigingen, zou de Atletiekunie de regulerende rol los moeten laten. Hiermee is de Atletiekunie in staat om verenigingen optimaal te ondersteunen. En sportbonden ontlenen immers hun bestaansrecht aan de belangenbehartiging en ondersteuning van lidverenigingen (Van het Verlaat, 2010).

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Sportbond en sportvereniging: een meervoudige relatie : een kwalitatief onderzoek naar de samenwerking tussen sportbonden en sportverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Brian Melis

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

samenwerking
scripties
sportbonden
sportverenigingen